Doprava ZDARMA od 50€ !

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

 

Spotrebiteľ /kupujúci/

Meno a priezvisko, titul: ....................................................................................................................................................................

Adresa bydliska: .....................................................................................................................................................................................

Telefón: ..........................................................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................................................

 

Informácie o tovare

Číslo objednávky alebo číslo faktúry: .............................................................................................................

 

Názov reklamovaného tovaru                      

......................................................................................................................................................................................................................................................

Popis závady:                               

.....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Upozornenie: Tovar k reklamácii posielajte vždy kompletný, vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie.

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 

Oprava

 

Výmena

 

Vrátenie kúpnej ceny  /IBAN.......…………..……………………………..………………………………….………….

 

Podpis spotrebiteľa /kupujúceho/: ...........................................................

 

Prílohy: Faktúra /Doklad o kúpe